Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Velkommen til årsmøte 31. mars

Grendehuset i Korsgata 16

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte torsdag 31. mars 2022 kl. 18.00 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka. Nærmeste trikkeholdeplass er Schous plass.

Alle medlemmer kan delta på møtet. Medlemskap kan tegnes før møtestart.

Etter årsmøtet vil avdelingsdirektør Terje Laskemoen (bildet) i Bymiljøetaten holde foredraget «Biologisk mangfold i og langs Akerselva – utvikling og status».

Enkel servering.

Velkommen!

Velkommen til årsmøte 31. mars
Rull til toppen