Utbyggingsavtalen for Sandakerveien 56 sikrer gode gangforbindelser


Mellom høyblokka i Sandakerveien 56 midt på bildet og de to byggene til venstre for blokka skal det etableres en offentlig gangvei fra Gamle Sandakervei (til venstre for Sagene brannstasjon på luftfotoet) i nord til innkjøringen til Lilleborg i sør. Det skal også etableres en gangforbindelse langs sørsiden av høyblokka fra Sandakerveien i øst ned til Ivan Bjørndals gate i vest.

I 2018 vedtok bystyret en detaljreguleringsplan for Sandakerveien 56 som tillater et bruksareal på 15 500 m2 på eiendommen, inkludert bebyggelse som bevares.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har nå fremforhandlet en utbyggingsavtale med Sandakerveien 56 AS som sikrer at det opparbeides allment tilgjengelige gangforbindelser over eiendommen.

I merknadsbrev av 25. oktober 2021 til forslaget til utbyggingsavtale skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at gangforbindelsene ivaretar allmennhetens interesser på en god måte.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.