Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Utbyggingsavtalen for Sandakerveien 56 sikrer gode gangforbindelser


Mellom høyblokka i Sandakerveien 56 midt på bildet og de to byggene til venstre for blokka skal det etableres en offentlig gangvei fra Gamle Sandakervei (til venstre for Sagene brannstasjon på luftfotoet) i nord til innkjøringen til Lilleborg i sør. Det skal også etableres en gangforbindelse langs sørsiden av høyblokka fra Sandakerveien i øst ned til Ivan Bjørndals gate i vest.

I 2018 vedtok bystyret en detaljreguleringsplan for Sandakerveien 56 som tillater et bruksareal på 15 500 m2 på eiendommen, inkludert bebyggelse som bevares.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har nå fremforhandlet en utbyggingsavtale med Sandakerveien 56 AS som sikrer at det opparbeides allment tilgjengelige gangforbindelser over eiendommen.

I merknadsbrev av 25. oktober 2021 til forslaget til utbyggingsavtale skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at gangforbindelsene ivaretar allmennhetens interesser på en god måte.

Utbyggingsavtalen for Sandakerveien 56 sikrer gode gangforbindelser
Rull til toppen