Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Endret plangrep og planområde for Nydalsveien 36 og 38

Ved varsel om planoppstart for Nydalsveien 36 og 38 ønsket Nydalsveien 36 AS (Storebrand) å oppføre bebyggelse med høyder fra 6 til 13 etasjer på eiendommen. Plangrepet ved planoppstart vises på illustrasjonen over. Planområdet ligger mellom BI-bygget, Avantors 70 m høye bygg på Gullhaug torg (under oppføring) og Gullhaug gård (som ses henholdsvis til høyre, til venstre og øverst på illustrasjonen).

Ved planoppstart anbefalte Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner i innspillsbrev av 2. juni 2020 at bygningsmassen trekkes tilbake fra Nydalsveien, at det ikke tillates bygg i mer enn 5–6 etasjer langs østsiden av Gullhaug torg, og at det etableres en bred, grønn forbindelse fra Gullhaug gård ned til Akerselva ved Gullhaug torg.

Les hele innspillsbrevet ved planoppstart her.

Forslagsstiller har nå endret plangrepet, trukket bygningsmassen tilbake fra Nydalsveien, justert byggehøydene og gjort forbindelsen mellom Gullhaug gård og Gullhaug torg noe bredere enn vist på illustrasjonen.

Samtidig er planområdet også endret. I merknadsbrev av 24. oktober 2021 i forbindelse med kunngjøring om utvidelse (endret avgrensning) av planområdet for Nydalsveien 36 og 38 har de to foreningene støttet forslaget til endring av planområdet.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner vil uttale seg om det endrete plangrepet når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn.

Se plansaken her.

Endret plangrep og planområde for Nydalsveien 36 og 38
Rull til toppen