Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Godt årsmøte, men få deltakere

Årsmøtedeltakerne ser litt avventende ut, mens de venter på neste punkt på dagsorden.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholdt årsmøte mandag 20. september 2021 på Grendehuset i Korsgata 16 (nedre Grünerløkka). Det møtte 10 medlemmer. Mange er nok fortsatt forsiktige med å delta på møter.

Beretninger og regnskaper ble enstemmig godkjent. Det samme ble handlingsplanen og budsjettet for 2021.

Valgkomiteens innstilling gikk greit igjennom med et eneste benkeforslag: Kjersti Botnedal ble valgt inn i styret.

Etter årsmøtet består styret av følgende personer:
Are Eriksen (leder), gjv.
Kjersti Hovden (styremedlem), gjv.
Per Østvold (styremedlem), gjv.
Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem), gjv.
Kristine Sagabraaten (styremedlem), ny
Kjersti Botnedal (styremedlem), ny
Gard Espeland (1. vara), gjv.
Erik Østlyngen (2. vara), gjv.

Revisor: Klaus Bryn

Kjersti Botnedal

Kjersti Botnedal, som har bakgrunn som presse- og kunstfotograf, viste egne foto fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen.

Godt årsmøte, men få deltakere
Rull til toppen