Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Fraråder nytt hus i Sagveien 24

Illustrasjon i søknaden fra utbygger om forhåndskonferanse.

Green Living Oslo Sagveien AS, ønsker å bygge et nytt hus i hagen i den historisk viktige eiendommen Sagveien 24 (nå Våghalsen 15–19). Eiendommen ligger innenfor planområdet for KDP Akerselva miljøpark (1990) og ble allerede i 1981 av Miljøverndepartementet regulert til spesialområde – bevaring/boliger

I et brev av 11. juli 2021 fraråder Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at det gis tillatelse til å bygge et nytt hus på denne eiendommen og minner om at KDP Akerselva miljøpark stiller krav om at tiltak som er i strid med gjeldende regulering, må behandles som reguleringssak.

Området ved Beyerbrua er ikonisk, og er i ferd med å bli en av Oslos virkelig store turistattraksjoner. Flere steder i landet kan vi finne gamle industriområder, men dette er ett av de eldste og best bevarte, og alle lokalene er fortsatt er i bruk. Selv om bygningene og arkitekturen stort sett er den opprinnelige, er området på ingen måte stagnert. Her omgås turister, kafegjester, flise-selgere, bryggeriarbeidere med engstelige barn som skal til den kommunale tannhelsetjenesten. Her ligger også Arbeidermuseet som forteller historien om området og elva.

Hjertet i området er torget mellom Hjula og Graah. Beyerbrua fører over til Hønselovisas hus, tradisjonsrike Glads mølle, Sagene bad, Sagene sole, restene av Ringnes Bryggeri og litt lenger borte i Biermannsgate, bryggerieier Amund Ringnes sin praktfulle villa som nå er pusset opp. De opprinnelige industribygningene med boliger strekker seg oppover Sagveien og i noen grad også nedover, mellom annet med den tradisjonsrike boliggården Brenna (Sagveien 8) der bymuseet har en leilighet. På østsiden av Sagveien har det kommet noen nye gårder, Sagveien 1-13, 15 og 29, en utbygging som Akerselvas venner i sin tid påpekte var for voluminøs, for dårlig tilpasset den gamle bebyggelsen og en altfor stor kontrast til de lavere husene i Sagveien 6, 10, 12, 16 og 18. Foreningen tapte kampen den gangen, men i dag vil nok mange mene at argumentene var tunge og riktige.

Midt i dette området ligger også den praktfulle direktørboligen Sagveien 24, nå omnummerert av kommunen til Våghalsen 15-18. Opprinnelig lå huset inne i en frodig hage som de siste årene har blitt mer og mer parkeringsplass. Direktørboligen med hagen ligger som en tankevekkende kontrast til de ofte trange boligene som var beregnet på arbeiderene, og er slik så absolutt et viktig element av områdets historie.

En utbygger har nå kjøpt eiendommen og gjør om både hovedhuset og bakbygningen («Vaskeribygningen») til mindre boenheter. Forutsetningen er at eksteriøret skal bevares. Opprinnelig ønsket utbyggeren også å legge boliger i hele eiendommens lengde mot Sagveien, noe som ble avvist av bygningsmyndighetene. Nå har han kommet med et nytt forslag der det skal bygges boliger fra Sagveien 18 og nordover på omkring en tredjedel av hagen. Det innebærer mellom annet at det stolte Almetreet på eiendommen må hugges.

Selv om det er tidlig i planprosessen har Miljøforeningen Akerselvas Venner protestert mot utbyggingen. Hagen er en så viktig del av denne eiendommen at den ikke bør beskjæres.

Byantikvaren har utarbeide et kulturminnegunnlag og en bevaringsplan for Sagene der denne eiendommen inngår.

Saksinnsyn

Fraråder nytt hus i Sagveien 24
Rull til toppen