Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Å legge beslag på hele Bjølsendumpa er uakseptabelt

Illustrasjon fra planforslaget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev av 18. mai 2021 til Plan- og bygningsetaten sendt inn merknader knyttet til Bjølsenområdet og til avgrensningen av planområdet (stamnett for ny vannforsyning Oslo).

I brevet påpeker foreningene bl.a. at på Bjølsen er alternativ B2 øst for Akerselva bedre enn alternativ B1 vest for Akerselva. Alternativ B1 vil medføre felling av flere store parktrær i området, belaster flere boligbygg med støy i anleggsfasen enn alternativ B2 og legger i anleggsfasen i praksis beslag på hele Bjølsendumpa (som har svært stor betydning for friluftsliv, lek og rekreasjon) og blokkerer turveiforbindelsen over Bjølsendumpa fra
den viktige turveiundergangen under Treschows gate.

Saksinnsyn

Å legge beslag på hele Bjølsendumpa er uakseptabelt
Rull til toppen