Å legge beslag på hele Bjølsendumpa er uakseptabelt

Illustrasjon fra planforslaget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev av 18. mai 2021 til Plan- og bygningsetaten sendt inn merknader knyttet til Bjølsenområdet og til avgrensningen av planområdet (stamnett for ny vannforsyning Oslo).

I brevet påpeker foreningene bl.a. at på Bjølsen er alternativ B2 øst for Akerselva bedre enn alternativ B1 vest for Akerselva. Alternativ B1 vil medføre felling av flere store parktrær i området, belaster flere boligbygg med støy i anleggsfasen enn alternativ B2 og legger i anleggsfasen i praksis beslag på hele Bjølsendumpa (som har svært stor betydning for friluftsliv, lek og rekreasjon) og blokkerer turveiforbindelsen over Bjølsendumpa fra
den viktige turveiundergangen under Treschows gate.

Saksinnsyn

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert og merket med . Bokmerk permalenken.