Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Tåler kulvertene under Riksteatret og Gullhaug torg en 200-årsflom med klimapåslag?

Den innvendige høyden i kulvertene er mindre under Gullhaug torg enn under Riksteatret.

24. juni 2020 vedtok dessverre bystyret Avantors planforslag for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg i Nydalen.

Vannet i Akerselva går i dag i fire kulverter under torget. Bystyret har ikke stilt krav om å gjenåpne elva, men siden dagens kulvertkapasitet er for liten til å ta unna de store vannmengdene i elva ved fremtidige ekstremflommer, har bystyret krevd at Avantor dokumenterer at plasseringen av høyhusets kjeller og fundamenter ikke hindrer en fremtidig utvidelse av kulvertene.

Dette skulle ha vært dokumentert i byggesaken for høyhuset, men Avantor har latt være å gjøre dette. Avantor har i stedet foreslått at det kan bygges to ekstra kulverter langs vestsiden av Riksteatret, men har heller ikke dokumentert at det lar seg gjøre.

I et felles merknadsbrev til byggesaken av 17. november 2020 har Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) derfor bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) kreve at Avantor dokumenterer både at kapasiteten i dagens fire elvekulverter kan økes vesentlig, og at det kan bygges en ekstra kulvert langs vestsiden av Riksteatret.

I brevet gjør de to foreningene PBE oppmerksom på at kulverttverrsnittet er mye mindre under Gullhaug torg enn under Riksteatret (den innvendige høyden i kulvertene er mindre), og at ingen vet om kulvertene under Riksteatret og Gullhaug torg vil kollapse ved ekstremflom. Noe som i så fall vil kunne føre til tap av menneskeliv.

Foreningene oppfordrer PBE til å be Avantor dokumentere at de fire elvekulvertene under Riksteatret og Gullhaug torg har tilstrekkelig styrke til å tåle en 200-årsflom med minst 20 % klimapåslag både i dag og i fremtiden.

Les hele merknadsbrevet her. 

Saksinnsyn.

Tåler kulvertene under Riksteatret og Gullhaug torg en 200-årsflom med klimapåslag?
Rull til toppen