Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nydalen Energi ønsker utvidet konsesjonsområde

Foto: Avantor

Nydalen Energi AS har konsesjon for leveranse av fjernvarme i Nydalen. Anlegget leverer i dag energi til nesten hele Nydalen. Nå søker Nydalen Energi om å utvide sitt konsesjonsområde for fjernvarme for å kunne levere fjernvarme og fjernkjøling til flere bygg i Nydalen. Søknaden er til behandling hos NVE og har vært på høring.

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner datert 9. november 2019 har de to foreningene følgende hovedmerknader:

• Det bør ikke gis tillatelse til å utvide konsesjonsområdet
• Dersom det likevel gis tillatelse til utvidelse, bør konsesjonsområdet reduseres i størrelse
• Det bør ikke tillates grøft over Akerselva og i turveien langs vestsiden av elva.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn.

Nydalen Energi ønsker utvidet konsesjonsområde
Rull til toppen