Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Høstflom i Akerselva

Alle som har gått tur langs Akerselva de siste dagene, har lagt merke til at vannføringen er ekstra stor. Dette skyldes selvsagt at det har regnet mye, men også at Vann- og avløpsetaten slipper ut ekstra mye vann fra Maridalsvannet for å gjøre plass til høstens nedbør.

Hvor mye vann er det i elva nå? Den 8. oktober ble vannføringen økt fra  1,5 kubikkmeter per sekund (1,5 m3/s)  til 5 m3/s, og deretter til 10 m3/s den påfølgende dag. Det var denne store og raske økningen som kom helt overraskende på folk som fortsatt badet i elva. Et par dager seinere ble vannføringen økt til 15 m3/s.

I dag, mandag 26. oktober, ble vannføringen økt ytterligere til 20 m3/s. Dette skyldes mye nedbør og stort tilsig av vann i Nordmarksvassdraget, som har en lengde på 51,7 km fra Puttmyrene til Bjørvika.

Storflommer

Vannføringen i Akerselva varierer betydelig gjennom året. Akerselva har normalt en markant vårflom i april–mai, og en flom sent på høsten, som nå. Enkelte år har flommene vært spesielt kraftige. En av de største kom i 1830. Det året førte et dambrudd ved Bjørnsjøen til store flomskader langs Akerselva. Ved rekordflommen i Akerselva 15. november 1877 var vannføringen over 60 m3/s, og antakelig nesten like stor 5. november 1882.

Ved storflommen i oktober 1987 var vannføringen i Akerselva 41 m3/s, og i november 2006 hele 43 m3/s. På grunn av store nedbørmengder gikk Akerselva flomstor i mer enn to måneder fra midten av oktober og helt til jul i 2000. I nesten fire uker var vannføringen over 30 m3/s. Du kan se et klipp fra denne flommen her: Akerselva i flom 2000

Framtidas storflommer

Basert på data for 60-årsperioden 1956–2015 er flomverdiene for Akerselva beregnet å være: årsflom 19,7 m3/s (omtrent som i dag), femårsflom 26,1 m3/s, tiårsflom 32,4 m3/s, femtiårsflom 47,9 m3/s. Disse anslagene er imidlertid usikre i framtida, fordi vi vil få klimaendringer med våtere og villere vær.

Hvis du vil lese mer om vannføringen i elva, kan du lese Are Eriksens grundige artikkel fra 15. juli 2018: Lengde, nedbørfelt, vannuttak og vannføring. 

Høstflom i Akerselva
Rull til toppen