Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bekken bør gjenåpnes over Sandakerveien 114

Forslagsstillers illustrasjon av prosjektet.

I Sandakerveien 114 i Nydalen ønsker eierselskapet, Sandakerveien 114 ANS,  å fjerne to av tre eksisterende bygg, og erstatte dem med nye bygg.  Bakgrunn for oppstart av arbeidet med omregulering av tomten er ønsket om å delta i den store transformeringen av Nydalsbyen, Storo og Lilloområdet. Området transformeres fra et område med industri, lager og kontor, til tett bybebyggelse med større innslag av boligbebyggelse, offentlig- og privat tjenesteyting og annen næringsbebyggelse. Området har en meget høy befolkningsvekst. Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan Akerselva miljøpark.

I et felles merknadsbrev til arkitektfirmaet COWI AS fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner datert 12. oktober 2020  fremmes følgende innspill til oppstart av planarbeidet:

  • Den historiske bekken fra Grefsenplatået som tidligere rant gjennom planområdet
    og videre ut i Akerselva ved Badebakken, bør gjenåpnes over Sandakerveien 114.
  • Byggehøydene bør reduseres mot Den Norske Slipeskivefabrikk og den fremtidige
    parken i Sandakerveien 113–121 i nordøst.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn.

 

 

Bekken bør gjenåpnes over Sandakerveien 114
Rull til toppen