Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Siktkorridorer må ivaretas i Nydalen

Illustrasjon i planforslaget.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) har i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 28. september 2020 uttalt seg om planforslaget for Sandakerveien 138 og 140 og Gullhaug torg 3 i Nydalen. Utbyggers hensikt med planforslaget er å fornye og modernisere eksisterende kontorbygg og etablere nye boliger. PBE har foreslått et alternativ 2 med lavere byggehøyder. Området ligger nær Akerselva.

Fellesuttalelsen fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende hovedmerknader:

  • De tre siktkorridorene/tverrforbindelsene bør gjøres så brede og åpne som mulig.
  • Den nordre siktkorridoren (tiltak 2.5 i TOR Nydalen) må gjøres betydelig bredere
  • Den midtre siktkorridoren (tiltak 2.6 og 3.4 i TOR Nydalen) har akseptabel bredde
  • Den søndre siktkorridoren (tiltak 2.7 og 3.5 i TOR Nydalen) må utvides mot nord

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn.

Siktkorridorer må ivaretas i Nydalen
Rull til toppen