Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Midertidige bygninger på Oslo Bussterminal

Gottlieb Paludan Architects AS (tidl. tegn_3 AS) har søkt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forlengelse av den midlertidige dispensasjonen som ble gitt i 2018 for oppføring av tre paviljonger i Schweigaards gate 4-14 (Oslo Bussterminal). Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i en fellsuttalelse datert 17. september 2020 uttalt blant annet følgende: «Det er viktig for oppgraderingen av Olafiagangen og etableringen av den nye gangforbindelsen at PBE avslår søknaden om en toårig forlengelse av den midlertidige dispensasjonen for de tre paviljongene. PBE kan eventuelt gi en midlertidig dispensasjon for ett år dersom PBE i vedtaket samtidig uttrykkelig klargjør at det ikke vil bli gitt noen ytterligere forlengelse av dispensasjonen. Dette vil gi tiltakshaver tid til å finne plass for paviljongfunksjonene i eksisterende bygningsmasse.» Saksinnsyn.
Midertidige bygninger på Oslo Bussterminal
Rull til toppen