Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven

Illustrasjon fra planforslaget

Oslo Spektrum Arena ANS foreslår å omregulere Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt tilbygg med kongressenter og et høyhus på 117 meter med kontorer.

I et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten datert 17. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner følgende hovedmerknader til forslaget:

  • Oslo Spektrum bør ikke påbygges og tilbygges, men fredes etter kulturminneloven
  •  Dersom en likevel velger å tillate at det bygges et kongressenter, anbefaler vi alternativ 3 med en byggehøyde på 42 m.
  • Vi fraråder alternativ 1 og alternativ 2 med byggehøyder på henholdsvis 117 m og 90 m

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven
Rull til toppen