Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nye studentboliger i Nydalen

Fotomontasje: Arcasa Arkitekter

På vegne av tiltakshaver, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), har Arcasa Arkitekter AS  søkt om rammetillatelse for oppføring av tre studentblokker ved Gjerdrums vei 10 i Nydalen. I tillegg bygges to eldre bygg om til studentboliger. Byggeområdet
grenser mot Akerselva og eldre industribebyggelse i Nydalen.

I et omfattende merknadsbrev datert 18. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner kommentert atkomst, rømningsveier, gangforbindelser og trasé anleggsvei.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Nye studentboliger i Nydalen
Rull til toppen