Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hva skal Museumsutstikkeren hete?

N.S. Krums kart over «Grönlands Bordtomter» fra 1886
Bydel Gamle Oslo har invitert folk, lag og foreninger til å komme med forslag til navn på det nye uteområdet som kommer sør for det nye Munchmuseet i Bjørvika. Museumsutstikkeren blir en del av Havnepromenaden og vil være tilgjengelig for hele Oslos befolkning og for besøkende til Munchmuseet. På området kommer den ni meter høye bronsestatuen «The Mother» av den engelske kunstneren Tracey Emin (etter planen i løpet av høsten 2020).
Til nå har område fått arbeidsnavnet Museumsutstikkeren. Bydel Gamle Oslo ønsker imidlertid å fastsette et permanent navn. 

I et brev til bydel Gamle Oslo av 18. juni 2020 uttaler Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at foreningene er usikre på verdien av å gi den delen av Paulsenkaia som ligger sør for Munchmuseet, et eget navn.

– Vi tror dette kan bidra til at Paulsenkaia mer og mer går i glemmeboka som navn på landtunga langs østsiden av Akerselva. Jf. også utsnittet av N.S. Krums kart over «Grönlands Bordtomter» fra 1886 (ovenfor) som viser at H.A.H. Paulsens eiendom (Køla-Pålsens rike) strakte seg helt ut til landtungas daværende spiss.

Videre skriver foreningene at dersom Museumsutstikkeren skal få et eget navn, foreslår de et navn som forsterker assosiasjonene til Paulsenkaia og Køla-Pålsen. «Kølaspissen» kan da være et aktuelt navn. Eller kanskje enda bedre: «Kullstiften». Det gir assosiasjoner både til Køla-Pålsens kullager, dvs. til industrihistorien langs elva, og til Edvard Munchs kunst, jf. at Munch ofte tydde til kullstiften.

Les hele brevet her.

 

Hva skal Museumsutstikkeren hete?
Rull til toppen