Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bygningsmassen i Nydalsveien 36 bør trekkes tilbake fra Gullhaug torg

Nydalsveien 36 AS (Storebrand) har varslet oppstart av planarbeid for Nydalsveien 36 og 38 mellom Gullhaug torg og BI Nydalen. Forslagsstiller ønsker å oppføre bebyggelse med høyder fra 6 til 13 etasjer.

I et felles innspillsbrev av 2. juni 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner anbefalt at bygningsmassen trekkes tilbake fra Nydalsveien, og at det ikke tillates bygg i mer enn 5–6 etasjer langs østsiden av Gullhaug torg.

De to foreningene understreker i brevet at det bør etableres en bred, grønn forbindelse mellom Sandakerveien ved Gullhaug gård og Akerselva ved Gullhaug torg, og at det er viktig å opprettholde og styrke dagens diagonale forbindelse fra Gullhaug torg via T-banenedgangen nord for BI-bygget til en fremtidig stor park i Sandakerveien 113–119.

Les hele innspillssbrevet her.

Se plansaken her.

 

Bygningsmassen i Nydalsveien 36 bør trekkes tilbake fra Gullhaug torg
Rull til toppen