Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

For høyt og for tett på turstien ned til Akerselva

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner mener at den planlagte bygningsmassen i Sandakerveien 78 er for høy og kommer for tett inntil grøntdraget og turstien ned til Akerselva. Grøntdraget og turstien blir dermed skyggelagt og inneklemt mellom innkjøringsveien til garasjeanlegget til Lillo gård og den foreslåtte 7 etasjer høye blokk A.

Det er også godkjent en barnehage på Lillo gård inntil grøntdraget. Skyggefrie grøntområder her vil være viktig for barnas trivsel.

Det er Heimstaden AS som foreslår å omregulere Sandakerveien 78 fra bl.a. forretning og kontor til bolig og forretning mfl. Forslaget innebærer at den eksisterende bygningen rives, og at det bygges et nytt bygg i 6–7 etasjer. Planen vil gi ca. 93 boliger og et forretningslokale i underetasjen. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget.

I et merknadsbrev datert 18. mars 2020 skriver de to foreningene at bygningsmassen langs Sandakerveien bør trekkes tilbake fra turstien og grøntdraget, minst tilbake til der nåværende bygning ender. Byggehøyden bør ikke være høyere enn nåværende bygning. Dagens parkeringsplass bør opparbeides som en grønn utvidelse av grøntdraget. En eventuell nordvegg parallelt med gangveien kan da også bli mer østvendt og få en noe bedre lystilgang.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

For høyt og for tett på turstien ned til Akerselva
Rull til toppen