Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Redskapsfabrikken må bevares

Redskapsfabrikken med tre høye boligtårn
De tre høye boligtårnene i Avantors planforslag vil ødelegge den vernede Redskapsfabrikken.

Redskapsfabrikken er den eneste bygningen fra Christiania Spigerverks langvarige virksomhet i Nydalen som er bevart uten vesentlige endringer. Som en autentisk bygning fra den norske industrialiseringens tidlige fase langs Akerselva har bygningen stor nasjonal kulturhistorisk verdi. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 23. september 2019.

Bakgrunnen for merknadsbrevet er at PBE har sendt ut på høring et forslag til detaljregulering for Nydalsveien 32 B (Redskapsfabrikken). Bygget er et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Eiendomsselskapet Avantor ønsker å bygge tre høye boligtårn opp gjennom taket på Redskapsfabrikken.

De to foreningene reagerer skarpt både på Avantors og PBEs forslag, og støtter et alternativ 3 fra Byantikvaren (BYA) som viderefører dagens regulering til bevaring. Byantikvarens forslag sikrer det langsiktige vernet av Redskapsfabrikken ved å legge til rette for ny bruk ved en fremtidig avvikling av dagens industrivirksomhet i bygget, uten å tillate noen form for påbygg på Redskapsfabrikken.

– Vi er enige med BYA i at denne allerede vernede industribygningen ikke tåler de inngrepene i bygningskroppen som Avantor og PBE foreslår, skriver foreningene. 

Redskapsfabrikkens arkitektoniske uttrykk svekkes ytterligere ved at reguleringsbestemmelsene for begge alternativer tillater at de tre boligtårnene krager ut over sideskipenes veggliv, påpeker de to foreningene.

Redskapsfabrikken
Avantors 42 meter høye boligtårn krager ut på elvesiden og havner kun 3 til 6 meter fra flommuren mot Akerselva

Les hele merknadsbrevet.

Saksinnsyn.

 

Redskapsfabrikken må bevares
Rull til toppen