Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bli med på laksesafari!

 

Laksesafari

Tirsdag 17. september klokka 17.00 er alle velkomne til laksesafari langs Akerselva. Arrangementet starter i Vaterlandsparken (ved Plaza hotell). Deretter skal vi rusle opp til Øvre Foss.

Vi vil se på hva laksen gjør på de ulike strekningene i den såkalte anadrome sonen av Akerselva. Hvor gjemmer den seg? Hvor gyter den? Hva har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) og Oslo kommune gjort for å gjøre Akerselva til den lakseelva den nå har blitt? Og hvilke trusler utsettes laksen for?

Vandringen ledes av avdelingsdirektør Terje Laskemoen i Bymiljøetaten. Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner, OFA, NIVA og flere til vil delta med muntlige bidrag.

De siste 7 dagene (per 10/9) har det gått 137 laks opp laksetrappa på Nedre Foss. Den største var på 91 cm.

Sjekk fisketelleren her. 

Velkommen!

 

Bli med på laksesafari!
Rull til toppen