Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Informasjonstavler langs Akerselva satt opp

Informasjonstavle om Akerselva
Sverre Samuelsen og Leif Bertnes har initiert tre informasjonstavler langs Akerselva.

Oslo Elveforum (OE) har i samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) satt opp tre informasjonstavler langs Akerselva. Disse står ved Oset ved Maridalsvannet, i Nydalen og på Nedre Foss. Formålet er å gi informasjon om miljøparkens historie, turveier, dyre- og fugleliv, fisking mm.  

OE har tidligere satt opp 15 informasjonstavler ved sju av andre elver/bekker som renner gjennom byggesonen i Oslo. Kostnadene er dekket gjennom bevilgninger fra GjensidigeStiftelsen og Bymiljøetaten. Samlet beløper kostnadene seg til 360.000 kroner.

Ansvarlige for OEs skiltprosjekt har vært Leif Bertnes og Sverre Samuelsen (bildet). De har gjennom flere år gjort en stor innsats for å stimulere flere til å bruke Oslo blågrønne årenett.

Tekst og bidler i informasjonstavlen om Akerselva

Informasjonstavler langs Akerselva satt opp
Rull til toppen