Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Uakseptabelt å ta deler av elveparken på Frysja til skoleformål


Kart over Frysjaområdet

I et merknadsbrev datert 4. juli 2019 til Arkitektkontoret GASA AS påpeker Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at det er uakseptabelt å ta deler av elveparken til skoleformål når Frysja skole bygges.

De to foreningene er positive til at planområdet utvides slik at hele eiendommen gnr 59 bnr 726, Frysjaveien 31 B, innlemmes i planområdet for Frysja skole. Men det er helt uakseptabelt å ta 2 475 m2 av elveparken til skoleformål (uteareal for elevene), slik utbygger har planer om. Av dette arealet ble 1 174 m2 regulert til friområde naturområde allerede i KDP Akerselva miljøpark (1990), mens bystyret ved behandlingen av VPOR Frysja (2017) vedtok å utvide elveparken med ytterligere 1 301 m2 i dette viktige partiet av miljøparken.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også:
Elveparken må skjermes ved utbygging av Frysja 
Vil bruke friområdet langs Akerselva som skolegård

 

 

 

 

Uakseptabelt å ta deler av elveparken på Frysja til skoleformål
Rull til toppen