Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Day: 5. juli 2019

Uakseptabelt å ta deler av elveparken på Frysja til skoleformål

I et merknadsbrev datert 4. juli 2019 til Arkitektkontoret GASA AS påpeker Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at det er uakseptabelt å ta deler av elveparken til skoleformål når Frysja skole bygges. De to foreningene er positive til at planområdet utvides slik at[…]

Rull til toppen