Torshovbekken bør gjenåpnes fra Årvoll til Sinsen

Torshovbekken med Aker sykehus

Torshovbekken med Aker sykehus

Statens vegvesen har varslet oppstart av planarbeid for gang- og sykkelvei langs nordsiden av Trondheimsveien fra Årvoll skole til Sinsen.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev til Statens vegvesen støttet forslaget om å etablere separat gangvei og sykkelvei på hele strekningen.

I brevet anbefaler foreningene at Torshovbekken (Disenbekken) gjenåpnes i forbindelse med opparbeidingen av gangveien og sykkelveien, og ber om at dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.

Brevet fra de to foreningene kan leses her: Årvoll skole – Sinsen – 10.05.2019

Les også notatet Gjenåpning av Torshovbekken – Muligheter og utfordringer – 04.12.2017

Dette innlegget ble publisert i Torshovbekken og merket med . Bokmerk permalenken.