Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Årvoll til Sinsen

Torshovbekken med Aker sykehus
Torshovbekken med Aker sykehus

Statens vegvesen har varslet oppstart av planarbeid for gang- og sykkelvei langs nordsiden av Trondheimsveien fra Årvoll skole til Sinsen.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev til Statens vegvesen støttet forslaget om å etablere separat gangvei og sykkelvei på hele strekningen.

I brevet anbefaler foreningene at Torshovbekken (Disenbekken) gjenåpnes i forbindelse med opparbeidingen av gangveien og sykkelveien, og ber om at dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.

Brevet fra de to foreningene kan leses her: Årvoll skole – Sinsen – 10.05.2019

Les også notatet Gjenåpning av Torshovbekken – Muligheter og utfordringer – 04.12.2017

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Årvoll til Sinsen
Rull til toppen