Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Akerselva og Dampen må ivaretas i planene for Gullhaug Torg 3 og Sandakerveien 138–140

Byggehøydene mot «Dampen» må holdes nede

A-Lab har på vegne av Norwegian Property varslet oppstart av planarbeid for Gullhaug Torg 3 og Sandakerveien 138–140 i Nydalen. Norwegian Property ønsker å øke bruksarealet for planområdet fra dagens 42 500 m2 til 60 000 m2.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev til A-lab bedt om at det også utredes et planalternativ med 50 000 m2.

De to foreningene påpeker i brevet viktigheten av at dagens gesimshøyde for Sandakerveien 138–140 ikke økes mot bygningene på Gul liste i øst: «Lille Kronborg», «Høkern», «Dampen» og «Birkely».

I brevet skriver foreningene videre:

  • Vestre del av Gullhaug Torg 3 bør ikke påbygges, jf. nærheten til Akerselva. Elva vil kunne gjenåpnes herfra og sørover til Gullhaug Torg 2 A når Riksteatret rives noen tiår fram i tid.
  • Det bør sikres gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale for Sandakerveien 138–140 og Gullhaug Torg 3 at Akerselva gjenåpnes i en bredde på 20 meter med tilhørende kantsoner over eiendommen Gullhaug Torg 2 A.
  • Det bør etableres tre brede, gode offentlige tverrforbindelser fra Sandakerveien i øst ned til Gullhaugveien, gata Gullhaug Torg og Akerselva i vest.

Hele brevet fra de to foreningene kan leses her: Sandakerveien 138-140 og Gullhaug Torg 3 – 20.05.2019

Akerselva og Dampen må ivaretas i planene for Gullhaug Torg 3 og Sandakerveien 138–140
Rull til toppen