Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vellykket årsmøte i MAV

Årsmøtet 2019
På bildet fra årsmøtet ser vi leder Are Eriksen takke Janne Wilberg for et interessant foredrag.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) holdt årsmøte 11. mars 2019 i lokalene til Sagene Samfunnshus. Det møtte 31 medlemmer.

Årsmøtet behandlet årsberetning, handlingsplan, regnskap, budsjett og valg.

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leder: Are Eriksen
Styremedlem: Per Østvold
Styremedlem: Kjersti Hovden
Styremedlem: Kjell Egil Sterten
Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud
Styremedlem: Zinnia Gjengstø
1. varamedlem: Bjørg Vatnedalen
2. varamedlem: Gard Espeland
3. varamedlem: Erik Østlyngen

Revisor: Klaus Bryn

Etter årsmøtet holdt byantikvar Janne Wilberg en innledning om «Den nye verneplanen for Sagene».

 

Vellykket årsmøte i MAV
Rull til toppen