Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Byarkivet bør ikke påbygges!

Maridalsveien 3 - Påbygg Byarkivet
Både Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren går imot forslaget om å bygge på Byarkivet med to etasjer.

I et brev av 11. mars 2019 om forslag til detaljregulering for Maridalsveien 3 fraråder Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at Byarkivet påbygges med to etasjer i høyden.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som foreslår påbygget. Plan- og bygningsetaten (PBE) har gått imot forslaget om påbygg i to etasjer på Byarkivet og er i likhet med oss også bekymret for at planforslaget åpner opp for store fasadeendringer som kan svekke kulturminnene i kvartalet.

Planforslaget for Maridalsveien 3 inneholder imidlertid også en rekke positive elementer og vil bidra til å videreføre og videreutvikle dagens varierte og viktige kulturaktiviteter i kvartalet.

I merknadsbrevet understreker de to foreningene betydningen av en god gangforbindelse gjennom kvartalet fra Maridalsveien i vest til Brenneriveien og videre ut til Akerselvas vestbredd i øst. Her er det foreslått en ny gangvei langs vestsiden av elva i planforslaget for Brenneriveien 11 som ligger til politisk behandling hos byrådet.

Du kan lese merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Byarkivet bør ikke påbygges!
Rull til toppen