Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– Dette er vår markagrense

Demonstrasjon på Gullhaug torg
Et 70-talls demonstranter møtte opp på Gullhaug torg til dagens demonstrasjon.
– Den 20 meter brede byggefrie sonen langs våre elver er alle elvevenners «markagrense». Og på samme strenge måte som Oslo kommune håndhever forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Oslomarka, må kommunen også håndheve kommuneplanens klare anbefaling om et byggefritt belte på minst 20 meter langs våre elver.  Dette sa Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, i sin appell på Gullhaug torg i Nydalen i dag. Vel 70 personer hadde møtt opp på Gullhaug torg klokka 12 i dag etter at Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner hadde inviterte til en demonstrasjon mot eiendomsselskapet Avantors planer om å bygge en 70 meters høyblokk helt inntil og delvis over elva.
Per Østvold
La elva leve! – Det kan da ikke være et høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? spurte Østvold – og fikk svar fra demonstrantene som taktfast ropte «la elva leve!». Flere av demonstrantene hadde symbolsk lenket seg med kjettinger for å vise at i denne saken vil det bli satt hardt mot hardt. Leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, Are Eriksen, fulgte opp i sin appell: – Avantors forslag om å bygge på Gullhaug torg er et stort skritt i feil retning. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byrådet, vil gjøre det umulig å gjenåpne denne delen av Akerselva. Mesteparten av høyhuset legges innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva, og deler av bygget havner oppå Akerselva. Delvis over elva
Are Eriksen
Eriksen poengterte flere ganger at bygget delvis vil bli lagt over elva: – Planforslaget tillater at høyhuset krager hele 6,0 meter ut over kulverten (4,9 meter i snitt), mens Avantor har vist en utkraging over kulverten på 2,5 meter på sin illustrasjon. Dette er uansett helt uakseptabelt, ikke minst fordi bygget vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp på stedet. Are Eriksen understreket at planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva, og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. Utrolig nok har Plan- og bygningsetaten likevel anbefalt planforslaget. Byrådet må si nei – Dessverre er det mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs Akerselva, sa Eriksen. – Men nå forventer vi at det rødgrønne byrådet sier nei til etatens anbefaling. MDG avgjør Saken ligger nå hos MDGs byutviklingsbyråd Hanna E. Markussen. En av hennes byrådssekretærer, Rasmus Reinvang (MDG), som observerte dagens demonstrasjon, sa på spørsmål fra media at byrådet ikke har konkludert i saken, og at man nå skal ta seg god tid til å sette seg inn i den. Flere MDGere fra bydelene Nordre Aker og Sagene var blant dagens demonstranter. I begge bydeler har bydelsutvalgene uttalt seg negativt til byggeplanene. Les mer: Byrådet bør forkaste Avantors planer for Gullhaug torg  Ta vare på Akerselva (bydelspolitikere i Ap til Nordre Aker Budstikke) Med kjettinger mot Akerselva-planene (Nordre Aker Budstikke) Er det er høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? (Vårt Oslo) Blir dette vedtatt, vil vi ikke bare rasle med lenkene. (Vårt Oslo) Demo på Gullhaug torg
– Dette er vår markagrense
Rull til toppen