Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Demonstrasjon mot høyhus ved Akerselva

I samarbeid med Oslo Elveforum arrangerer Miljøforeningen Akerselvas Venner en punktdemonstrasjon torsdag 7. mars klokka 12:00 til 12:45 på Gullhaug torg i Nydalen (rett ved Nydalen t-bane).

Under parolene «La elva leve!» og «20-metersgrensa må respekteres» vil de to foreningene demonstrere mot Avantors planer om å bygge et høyhus på 70 meter, inntil 17 etasjer, med leiligheter og næringslokaler på Gullhaug torg i Nydalen. Høyhuset vil i hovedsak ligge innenfor den byggefrie 20-metersonen langs elva og delvis over elva, som her ligger i kulverter (store rør). Dette er helt uakseptabelt.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, og har sendt det til politisk behandling. Nå er det byråd Hanna Marcussen (MDG) som skal lage en innstilling til bystyret.

I et brev av 14. februar uttaler Bymiljøetaten:

«En utbygging på Gullhaug torg 2A vil vanskeliggjøre en fremtidig gjenåpning av Akerselva eller en utvidelse av kulverten, i tillegg til at det strider mot kommuneplanens retningslinjer om byggefrie belter på 20 meter langs hovedvassdrag.«

Vårt felleseie

– Akerselva Miljøpark er vårt felleseie, som skal gis videre til nye generasjoner. Det vil være en hån mot miljøhovedstadsåret hvis det rødgrønne byrådet aksepterer Avantors byggeplaner på Gullhaug torg. Om nødvendig vil vi legge oss foran gravemaskinene hvis bystyret godtar planene. Dette uttaler Per Østvold, som er leder for Oslo Elveforum.

Gullhaug torg 2 A illustrasjion
Utbyggers illustrasjon

Les mer: – Byrådet bør forkaste planforslaget for Gullhaug torg 2 A. 

Saksinnsyn

Demonstrasjon mot høyhus ved Akerselva
Rull til toppen