Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Tøyenbekken og Hovinbekken er sidebekker til Akerselva

I århundrer rant Tøyenbekken og Hovinbekken ut i Bjørvika, slik som på Wegeners kart fra 1774

Visste du at Tøyenbekken og Hovinbekken i 135 år, fra 1879 til 2014, var sidebekker til Akerselva, og at de fortsatt er det deler av året?

Helt til midt på 1800-tallet hadde Hovinbekken sitt utløp nordøst i Bjørvika/Bispevika. Da Hovedbanen til Eidsvoll ble bygd (åpnet 1854) ble Hovinbekkens trasé lagt om slik at bekken ble ført vestover på nordsiden av jernbanesporet og koblet på Tøyenbekken nord for sporet. Samtidig ble den nordre delen av Bispevika fylt igjen, og det ble etablert en kaikant (som ble kraftig forbedret i 1871–1875 og fikk navnet Bispebrygga, senere Bispekaia) på det stedet den skulle komme til å ligge nærmest uendret i over 160 år, dvs. inntil utbyggingen som skjer i disse dager der 1/3 av sjøarealet i Bispevika forsvinner som en følge av reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn av 2003.

Tøyenbekken og Hovinbekken hadde felles utløp i Bispevika, i Tøyenbekkens løp, inntil 1879. Da var det blitt etablert så mange sidespor til jernbanen over bekkeløpet og ut til Akerselvas østbredd at kommunen valgte å avskjære utløpet til Bispevika, og i stedet lede vannet videre vestover på nordsiden av jernbanen. Inntil 2014 har bekkevannet blitt ledet i kulvert ut i Akerselva, under spor 2 på Oslo S.

Etter at Midgardsormen ble bygd, det store avskjærende avløpsanlegget til 1,3 milliarder kroner, går tørrværsvannføringen ikke lenger i Akerselva, men blir ledet via Midgardsormen til Bekkelaget renseanlegg. Ved større vannføring og høy sjøvannstand stenges ventilen inn til Midgardsormen slik at vannet fra bekkekulverten fortsatt havner i Akerselva.

I et brev til Plan- og bygningsetaten av 31. oktober 2018, som MAVs leder har vært saksbehandler for, anbefaler Oslo Elveforum at Tøyenbekken gjenåpnes i illudert form de siste 100 meterne ned til den gamle kaikanten, dvs. i Stasjonsallmenningen Sør som nå skal opparbeides som en bred forbindelse fra Dronning Eufemias gate ned til Bispevika.

Her kan du kan lese hele merknadsbrevet om Stasjonsallmenningen Sør og Tøyenbekken.

Tøyenbekken og Hovinbekken er sidebekker til Akerselva
Rull til toppen