Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Protest mot ombygging av Bentsebrugata 13 F-J

I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) av 11. oktober 2018 protesterer Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) mot at PBE har gitt rammetillatelse for større vinduer på deler av bygningens sokkel i Bentsebrugata 13 F-J.

– Vi kan følgelig ikke forstå at PBE har «kommet frem til at tiltaket er i overensstemmelse med regulert formål og føringene i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark», og antar at årsaken må være at PBE rett og slett har glemt å ta reguleringsformålet gang- og sykkelvei med i sin vurdering av tiltaket. Dette skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev. Videre heter det:

– Partiet mellom Bentsebrugata 13 F-J og Akerselva er trangt, spesielt i det østre av de to partiene hvor det er gitt tillatelse til større vinduer i bygningens sokkel. Gang- og sykkelveien vil derfor måtte legges helt inntil bygningen i øst. De nye, store vinduene gjør at dekket for gang- og sykkelveien må legges lavere enn det som ellers ville ha vært nødvendig for å gå klar av vinduene når gang- og sykkelveien skal etableres. Stigningsforholdene, som allerede er vanskelige, blir enda vanskeligere med de store vinduene som PBE nå har godkjent i østre del av bygningens sokkel.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn. 

 

Protest mot ombygging av Bentsebrugata 13 F-J
Rull til toppen