Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Sørenga bør få fergeforbindelse fra Sukkerbiten

I brev av 11. september 2018 til Samferdsels- og miljøkomiteen har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner foreslått å styrke kollektivbetjeningen av Sørenga med ferge og flere bussavganger. Jf. at kollektivtilbudet til Sørenga i dag er dårlig, samtidig som Sørenga sjøbad er blitt svært populært blant byens befolkning. I brevet tar foreningene også opp spørsmålet om permanent bruforbindelse til Sørenga.

 

Fergeforbindelser via Sukkerbiten

Foreningene foreslår at fergeruta starter fra brygga langs østsiden av Akerselva mellom Dronning Eufemias gate og Operagata, dvs. rett ved bussholdeplassen (og den fremtidige trikkeholdeplassen) Bjørvika. Her er det trapp rett ned til brygga, og UU-rampe ved PWC-bygget som kan benyttes av de som har behov for det. Etter å ha gått ut Akerselva bør ferga gå innom sørsiden av Sukkerbiten for å ta med passasjerer derfra før ferga til slutt klapper til kai rett innenfor Sørenga sjøbad. Fergeruta er vist med svarte prikker på illustrasjonen over.

I sommerhalvåret/turistsesongen bør det etter foreningenes syn også gå ei større ferge fra regulert kai for passasjerferger ved Kongsbakken, via Sukkerbiten, Vippetangen og Hovedøya til Bygdøynes. Begynnelsen på fergeruta er vist med svarte streker på illustrasjonen.

 

Havnepromenaden vil erstatte brua til Sørenga

Sjøarealet i Bispevika vil bli redusert med 1/3 når området er ferdig utbygd og Havnepromenaden langs sjøkanten er kommet på plass. Dette fører til at det blir betydelig kortere å gå rundt Bispevika for å komme til Sørenga enn mange synes å tro. For alle praktiske formål snakker vi om en forskjell i gangtid på 2–3 minutter eller mindre sammenholdt med å benytte dagens midlertidige bru fra Sukkerbiten over til Sørenga.

Etter foreningenes syn er det derfor ikke behov for å bygge ei permanent bru ut til Sørenga. Men den midlertidige brua bør så vidt mulig beholdes inntil Havnepromenaden er ferdigstilt rundt Bispevika.

Ei permanent bru vil forvanske opplevelsen av Bispevika som en del av fjorden, sperre utsikten mot fjorden både fra Akerselva og Bispevika og få Bispevika til å fremstå nærmest som et lukket basseng. For at passasjerbåter og seilbåter, og ikke bare småbåter, kanoer og kajakker, skal kunne gå under brua, ville den også ha måttet få et høyt bruspenn. Kostnadene ved å bygge ei ca. 150 m lang bru er også store.

 

Komitebehandling av spørsmålet om permanent bru til Sørenga

Spørsmålet om permanent bruforbindelse til Sørenga ble behandlet i Samferdsels- og miljøkomiteens møte 12. september 2018, der komiteen ble satt med 12 i stedet for 13 medlemmer ettersom R ikke stilte. Forslaget fra byrådspartiene A, SV og MDG om å be byrådet vurdere om det bør bygges ei permanent bru til Sørenga fikk 6 stemmer og falt. Med 6 stemmer og komiteleders dobbeltstemme fikk H, V og F flertall for et forslag om at byrådet bør arbeide for å få etablert en permanent bruforbindelse til Sørenga innen sommersesongen 2020.

Stemmer R sammen med byrådspartiene når saken kommer opp i bystyret senere i høst, vil byrådet vurdere om det bør bygges ei permanent bru, før byrådet kommer tilbake til bystyret med saken. Byrådet har allerede bedt Bymiljøetaten utrede behovet for ei permanent bru til Sørenga.

Her kan du lese

Sørenga bør få fergeforbindelse fra Sukkerbiten
Rull til toppen