Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven

Oslo Spektrum

– Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles innspillsbrev til LPO Arkitekter AS datert 18. juli 2018. Fellesbrevet er et innspill til oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram for Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum).

Oslo Spektrum eies av stiftelsen Norges Varemesse der NHO og Virke er de viktigste aktørene. Eierne ønsker å videreutvikle Oslo Spektrum til et kongressenter med plass til 3000 personer. Det foreslås å erstatte frontbygningen med en ny kongressal, samt en kontorbygning på 27 etasjer.

– Oslo Spektrum har ikke bare Gul liste-status, men nasjonal kulturminneverdi og er derfor et av byggene som inngår i Byantikvarens fredningsstrategi for bygninger og anlegg i Oslo. Vi legger til grunn at Riksantikvaren vil komme med innsigelse til ethvert forslag om delvis riving og påbygging av Oslo Spektrum, og at Riksantikvaren vil fremskynde arbeidet med fredning av bygget etter kulturminneloven dersom dette skulle vise seg nødvendig, skriver de to foreningene.

Hvis Oslo Spektrums eiere velger å gå videre med planprogram og detaljreguleringsforslag, har de to foreningene følgende innspill og merknader, som er utdypet i innspillsbrevet:

  • Planprogrammet bør suppleres med et tredje utredningsalternativ med byggehøyde 42 meter eller lavere
  • Dokumentet bør kvalitetssikres før planprogrammet fastsettes
  • Sonja Henies plass bør ikke gjøres smalere enn i dag, heller ikke i form av utkraging over plassen
  • Planområdet bør utvides slik at det inkluderer hele Oslo Spektrum-plassen slik denne plassens utstrekning er definert på PBEs anbefalingskart
  • Rekkefølgekrav og utbyggingsavtale bør bidra til å sikre gjenåpning av Akerselva i et bredt blågrønt parkbelte ned til nordsiden av sporområdet

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven
Rull til toppen