Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Det store og det lille vannrøveriet

Nordmarksvassdraget
Kartet viser nedbørfeltet for Nordmarksvassdraget (også kalt Maridalsvassdraget) etter det store vannrøveriet.

Fra 1840-årene var det kamp om vannet i Akerselva og Nordmarksvassdraget. Det var behov for fløtingsvann til tømmeret, brukene trengte vann for å drive vannhjul og turbiner, og kommunen måtte sikre nok drikkevann til en stadig økende befolkning.

I 1899 klarte brukseierne langs Akerselva å få Oslo kommune med på å røve vann fra Nittedal kommune ved å bygge tunneler som overførte Nittedals vann til Nordmarksvassdraget. Ved dette store vannrøveriet økte Akerselvas nedbørfelt med 46,6 km2.

Ved det lille vannrøveriet i 2007 stjal Oslo kommune 1,6 km av Akerselva, godt hjulpet av Arbeidermuseet mfl.

I artikkelen Akerselvas lengde, nedbørfelt, vannuttak og vannføring, skrevet av MAVs leder Are Eriksen, kan du lese om det store og det lille vannrøveriet, om hvor mye av Akerselvas vann kommunen har tatt, og hvor mye vann som renner i elva ved flom og tørke.

Artikkelen er en av våre hovedartikler om Akerselva. Under menyen «Om Akerselva» finner du blant annet også en artikkel om Akerselva miljøpark, og alle artiklene i tidsskriftet St. Hallvard de siste drøyt 100 årene som omhandler Akerselva og områdene/livet langs elva.

Det store og det lille vannrøveriet
Rull til toppen