Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

«Tidenes ansvarsfraskrivelse!»

I bystyret stemte ikke bare Ap, men også MDG og SV, for forslaget fra H og F om å tillate et nytt høyhus mellom Oslo Plaza og Akerselva. Det nye hotellbygget blir nesten like høyt og bredt som det nye Munchmuseet.

Ordene falt i bystyresalen 13. juni under bystyrets behandling av forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza). Det var Espen Ophaug (V) som ytret dem etter at Beate Folkestad Habhab (MDG) fra talerstolen hadde gitt V ansvaret for at byrådspartiene endte opp med å stemme for utbyggers forslag om et 14 etasjer høyt hotellbygg mellom Oslo Plaza og Akerselva, et forslag som kun H og F i utgangspunktet var for.

Blågrønt tilbakeslag

Bystyrevedtaket er et kraftig tilbakeslag i arbeidet med å gjenåpne Akerselva i en bred blågrønn korridor fra Vaterlandsparken ned til nordsiden av jernbanens sporområde.

 

Rødgrønt kompromiss

I byrådssaken hadde Ap, SV og MDG etter harde tautrekkinger i byrådet samlet seg om et kompromiss som tillot et 9 etasjer høyt hotellbygg, selv om utbygger Wenaasgruppen overfor byrådet klart hadde signalisert at et bygg med «kun» 9 etasjer ikke var regningssvarende, og følgelig ikke ville bli bygd. Det blir spekulasjoner, men kanskje trodde MDG og SV på utbyggers forsikringer og inngikk kompromisset med Ap for å unngå enhver påbygging av dagens sokkelbygning, mens Ap egentlig ønsket 14 etasjer, men kunne akseptere kompromisset fordi de visste at Wenaasgruppen til syvende og sist likevel ville bygge selv om de «bare» fikk aksept for 9 etasjer.

Ingen støtte fra R eller V

Mens H og F ønsket 14 etasjer, ville V ikke godta noen form for påbygging av dagens sokkelbygning. R ville heller ikke tillate noe påbygg. Dermed var det ikke flertall for noe forslag da saken skulle behandles i bystyret 23. mai. Verken V eller R lot seg overtale til subsidiært å stemme for byrådets forslag. Saken ble dermed utsatt. Dersom R eller V hadde støttet byrådspartiene, er det mulig at det ikke hadde blitt bygd noe i det hele tatt, men dette er høyst usikkert.

Byrådet velger høyresiden

Etter lange og harde diskusjoner i byrådet fikk Ap presset igjennom at byrådspartiene i bystyremøtet 13. juni subsidiært skulle stemme for forslaget fra H og F om 14 etasjer. Alternativt kunne de ha sikret flertall sammen med V eller R. Forslaget om 14 etasjer ble vedtatt med stemmene fra F, H, A, SV og MDG. Kun V, Krf og R stemte imot i bystyret.

Skyggelegger Akerselva og Vaterlandsparken

Ap, SV og MDG har dermed sørget for at utsynet mot sør fra Vaterlandsparken blir blokkert av en 56 meter bred og 50 meter høy vegg som vil skyggelegge Akerselva, det planlagte parkområdet på elvas østside og Vaterlandsparken på elvas vestside i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I bystyrevedtaket er det ikke stilt krav til utbygger om å åpne Akerselva og etablere park langs østsiden av eiendommen. Utbygger har i stedet fått lov til å bygge nærmere elva enn i dag. Den nye bygningsmassen er plassert kun 7 meter fra Akerselva.

Bryter med kommuneplanen

Under debatten i bystyret var det ingen som nevnte retningslinjen i kommuneplanen (vedtatt av bystyret i 2015) om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse nærmere Akerselva enn 20 meter, og at kommuneplanen, selv utenfor 20-metersbeltet, her ikke tillater høyere bebyggelse enn 30 meter.

Utbyggerstyrt byutvikling

I debatten fant Siavash Mobasheri (R) det forstemmende at kommersielle behov har trumfet innbyggernes behov for gode byrom. Espen Ophaug (V) snakket om utbyggerstyrt byutvikling. Hallstein Bjercke (V) mente at SV og MDG burde ha gått ut av byrådet i stedet for å slutte seg til betongalliansen. Eivind Trædal (MDG) mente på sin side at Venstre hadde lagt lista veldig lavt for å gå ut av byrådet, og var spent på å følge Venstres videre arbeid i regjeringen. SVs representanter forholdt seg helt tause under bystyredebatten.

Hør debatten i bystyret (sak 158/18) her

Les bystyrets vedtak her

Artikkelen er oppdatert 20. juni 2018 kl. 22.

 

«Tidenes ansvarsfraskrivelse!»
Rull til toppen