Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oslo Plaza bør ikke utvides

I et felles brev av 31. desember 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling kommenterer Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) Plan- og bygningsetatens (PBE) brev av 20. desember til byrådsavdelingen om blant annet solforholdene i Vaterlandsparken og på østsiden av Akerselva dersom Oslo Plaza (Sonja Henies plass 3) påbygges.

Elveforeningene understreker i brevet at både Wenaasgruppens alternativ 1A og PBEs alternativ 2 vil skyggelegge Akerselva, områdene på elvas østside og Vaterlandsparken på elvas vestside i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag, og ber byrådet etterlyse flere soldiagrammer fra utbyggers og PBEs side slik at byrådet ved selvsyn kan konstatere dette.

Foreningene gjentar sin konklusjon i brevet til byrådsavdelingen av 22. juni 2017 om at byrådet ikke bør tillate noen utvidelse av hotellet før det eventuelt blir mulig å benytte deler av de arealene som frigjøres når vestre del av Galleri Oslo og vestre rampe ned fra Nylandsveien (brua) rives.

Les brevet her

Saksinnsyn

Les også:

OEs og MAVs brev av 22.6.2017

PBEs kommentarer til MAVs brev av 22.6.2017

 

 

Oslo Plaza bør ikke utvides
Rull til toppen