Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gjenåpning av Torshovbekken. Muligheter og utfordringer

Torshovbekken med Aker sykehus
Torshovbekken med Aker sykehus i bakgrunnen

Torshovbekken er en av Akerselvas to klart største sidebekker. Torshovbekken, også kalt Rodeløkkbekken og Disenbekken, er 5 km lang.

Torshovbekken har sine kilder i Grefsensåsen. Den er fortsatt kun et lite bekkesig der den forsvinner under Ymers vei 17. Herfra er bekken rørlagt hele veien.

Torshovbekken har et stort gjenåpningspotensial. Den største utfordringen for en gjenåpning av bekken er at Torshovbekken er en del av AF-systemet, og at vannet må separeres for å oppnå full gjenåpning av bekken. Separering krever omfattende og kostbare tiltak, slik at åpen overvannshåndtering også vurderes.

Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, la fram et notat om gjenåpning av Torshovbekken på et møte i VAV den 4. desember 2017.

Les hele notatet om Torshovbekken

Gjenåpning av Torshovbekken. Muligheter og utfordringer
Rull til toppen