Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Day: 24. november 2017

Hvorfor graves det i Akerselva?

Årsaken til at det graves i Akerselva, er at Bymiljøetaten (BYM) har startet med såkalte habitattiltak for å forbedre forholdene for kreps og fisk. Planen var å sette i gang tiltakene i månedsskiftet august/september, men så kom den høye vannføringen, og arbeidet måtte utsettes. For vel[…]

Rull til toppen