Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Brukene i Akerselva

I avisen Skillingsmagasinet fra 1856 er det gitt en oversikt over brukene/fabrikkene som ble drevet med vannkraft fra Akerselva. Figuren viser brukene og deres plassering lang elva. Brukene ble bygget nær fossefallene og dammene. Alle fosser med et fall på mer enn noen få meter ble utnyttet.

I 1887 overtok «Akerelvens Brugseierforening» alle vannrettigheter i Nordmarka og Akerselva. Etter at virksomheten til Brugseierforeningen opphørte i 1953 ble eierskapet til dammene i elva overtatt av Oslo kommune. Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har eierskapet til damanleggene i dag.  

Hver uke over 63 uker har vi presentert en av bruene og fossene over Akerselva.  Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Sterten er styremedlem og kasserer i Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV). Dette er presentasjon nummer 64, og den siste i denne serien.

Du finner samtlige presentasjoner under kategorien Om Akerselva / Bruer og fosser.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Brukene i Akerselva
Rull til toppen