Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Infomøte om Brenneriveien 11

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ (SiO) utbyggingsplaner for Brenneriveien 11 på Grünerløkka har møtt stor motstand fra beboere i området og fra elvevenner. – Det er for stort, for høyt og for tett på elva, uttalte Are Eriksen, leder for Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV), da planene ble lagt fram høsten 2016.

SiO ønsker å bygge 311 studentboliger i 6-13 etasjer langs Akerselva. Planforslaget er i strid med kommuneplanen 2015. Plan- og bygningsetaten (PBE) mener foreslåtte byggehøyder vil gi svært negative konsekvenser for opplevelsen av landskapsrommet, kulturminneverdiene og grøntarealene langs Akerselva miljøpark. PBE kan derfor ikke anbefale SiOs planer, og fremmer et eget alternativ med lavere høyder.

SiO inviterer til informasjonsmøte onsdag 25. oktober kl 18.00-19.30

Sted: Det store auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, 0551 OSLO

På møtet vil både SiO og PBE presentere sine alternativer. Og det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Les også: Brenneriveien 11 – For stort, for høyt og for tett på elva.

Saksinnsyn

Infomøte om Brenneriveien 11
Rull til toppen