Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Illustrasjon fra saksinnsyn hos PBE

Puls Arkitekter har på vegne av Allemanns AS bestilt oppstartsmøte for detaljregulering av Brenneriveien 9, som i dag består av tre bygningsdeler: to teglbygg som ligger med langsiden mot elva, deriblant utestedet BLÅ, og et tverrgående bygg mot nord. Bygget mot nord planlegges revet og erstattet av et nytt bygg med 9 etasjer.

Brenneriveien 9 er en del av den gamle tekstilfabrikken Indigo. Første etasje er i bruk som lager for KEM (Kunstnernes eget materialutsalg), mens resten er i bruk som lydstudio og kontorlokaler for naboen Blå.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) reagerer svært negativt på plansaken. I et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 13. oktober 2017 foreslår de to foreningene at PBE bør avvise plansaken. Foreningen viser blant annet til at Brenneriveien 9 er et av arnestedene for industrialiseringen av Norge:

– I Brenneriveien 9 etablerte Halvor Schou i 1849 sitt mekaniske bomullsveveri med 20 vevstoler kjøpt fra England. Alt året etter hadde han 200 vevstoler i sving, drevet av en dampmaskin. For å kunne ekspandere kjøpte han Hjulafossen og anla Hjula Veveri i Sagveien 23 i 1855, overførte virksomheten i Brenneriveien dit og kunne nå drive 400 vevstoler med vannturbin ved å utnytte fossekraften.

– Stamperi-/valselagerbygningen, dvs. den delen av Brenneriveien 9 som nå foreslås revet, er nettopp den typen bygninger som KDP Akerselva miljøpark (1990) og Kommuneplan 2015 er utformet for å sikre at bevares som kulturminner for etterslekten. Hele anlegget i Brenneriveien 9 er verneverdig, og ingen deler av bygningsmassen må tillates revet. Brenneriveien 9 er da også vist som et område med nasjonale kulturminneinteresser på temakart T5 Kulturminnevern i Kommuneplan 2015, skriver de to foreningene.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

Les også: Brenneriveien 11 – for stort, for høyt og for tett på elva

Brenneriveien 9 i dag – sett fra østsida av Akerselva

 

Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt
Rull til toppen