Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Grünerbrua forfaller

I et brev til Bymiljøetaten påtaler Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at Grünerbrua forfaller, og at behovet for vedlikehold er stort:

  • malingen flasser av, og rusten har fått overtaket
  • mot Brenneriveien er det et nettinggjerde som er i dårlig forfatning
  • rekkverket mot Dansens Hus er ikke skikkelig festet
  • øvre del av rekkverket i Møllerveien mangler mot nybygget på Vulkan

Grünerbrua er en viktig forbindelse over Akerselva for bilister og syklister/fotgjengere og forbinder Nordre gate med Møllerveien. For fotgjengere fungerer brua nærmest som en portal til Vulkan-området hvor det er etablert en rekke institusjoner og bedrifter som Dansens Hus og Mathallen. Nedre Foss park ble nylig åpnet, og i november vil Nedre Foss gård være ferdig utbedret etter brannen, og restaurantene vil bli gjenåpnet. Det planlegges omfattende utbygging av studentboliger, i regi av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, i Brenneriveien 11 som ligger inntil Grünerbrua på vestsiden. Brua vil dermed få en stadig viktigere funksjon på Grünerløkka.

Dagens bru er fra 1953 og erstattet ei gammel trebru fra 1866 som hadde navnet Akers bru. Brua fikk montert et tidstypisk rekkverk av jern som ble malt i en gråfarge. Gjennom disse 64 årene har rekkverket forfalt.

Det er viktig at gjerdet på Grünerbrua, mot Brenneriveien og ved Dansens Hus er montert skikkelig slik at gjerdet gir god beskyttelse mot at barn faller ut i elva, påpekes det i brevet.

Les hele brevet.

Les også Kjell Egil Stertens artikkel om Grüner bru

 

Grünerbrua forfaller
Rull til toppen