Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark.

Byutviklingskomiteen som skal behandle saken, kan velge mellom tre alternativer: Alternativ 1 er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS på vegne av Sannergata 3 AS. Alternativ 1 har hovedformål boliger eller sykehjem. Plan- og bygningsetaten har, etter anmodning fra Byrådsavdeling for byutvikling, fremmet et alternativ 2, med hovedformål sykehjem/omsorgsboliger med lavere utnyttelse og høyder. Stor-Oslo Eiendom AS har lansert et alternativ 3 med betydelig økt volum. Det er i alternativ 2 at Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt feil opplysninger.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et fellesbrev datert 5. juni 2017 kommentert endringene i planforslagets alternativ 2.

«Det er positivt at regulert høyde mot sørvest er redusert fra kote 42,2 til kote 39,5. Dette gjør at enkelte av trekronene til almetrærne i det regulerte friområdet langs Akerselva kan beskjæres noe mindre enn det som hadde vært nødvendig med regulert høyde opp til kote 42,2. Vi understreker at det bare er øverste del av tretoppene som nå unngår beskjæring. Jf. våre tidligere brev om at det med byggegrense lagt kun 5 m fra plangrensen vil være umulig å sikre almetrærne langs gangveien i samsvar med § 3.4 i reguleringsbestemmelsene. Marksikringsplanen som kreves i henhold til § 4,  vil ikke kunne sikre almetrærne. Verken i marken der deler av rotstrukturen vil måtte kappes, eller i lufta der betydelige deler av trekronene for flere av trærne vil måtte skamferes. Det er behov for en «luftsikringsplan». Dette skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn hos PBE.

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

 

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan
Rull til toppen