Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gjenåpning av Torshovbekken må på dagsorden

Illustrasjon fra planinnsyn

Torshovbekken bør gjenåpnes langs Hans Nielsen Hauges gate fra Muselunden til Torshovdalen. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) om forslaget til detaljregulering for Hans Nielsen Hauges gate 50.

Bakgrunnen er at Grefsen Utvikling AS har foreslått å bygge 110 boenheter i Hans Nielsen Hauges gate 50. De ønsker å bygge to 50 m høye tårn på eiendommen. PBE har fremmet et alternativ som er noe mer i samsvar med kommuneplanens høydebestemmelser, men også i PBEs forslag er de to tårnene i høyeste laget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i en rekke sammenhenger de siste årene foreslått å gjenåpne Torshovbekken, men så langt har PBE ikke krevd gjenåpning i en eneste plansak i noen av de bydelene som Torshovbekken renner gjennom.

– Gjenåpning av Torshovbekken må settes på dagsordenen, skriver de to foreningene, som blant annet foreslår at overvannsløsningen for Hans Nielsen Hauges gate 50 bør tilpasses en gjenåpning av bekken. Torshovbekken og dens øvre del Disenbekken er etter foreningenes syn den av sidebekkene til byens ti elver som det er aller viktigst å gjenåpne. På den fire kilometer lange strekningen fra Tonsen kirke til Torshovbekken renner ut i Akerselva ved Nybrua kan det aller meste av bekken åpnes gjennom friområder og store parkområder som Muselunden, Torshovdalen og Sofienbergparken, skriver foreningene i merknadsbrevet.

Les hele merknadsbrevet av 29.5.2017

Les også merknadsbrev av 6. 6.2016

Saksinnsyn hos PBE

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua

 

Gjenåpning av Torshovbekken må på dagsorden
Rull til toppen