Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Det bør gjøres betydelige endringer i byrådets forslag til VPOR Frysja

Den 26. april 2017 skal bystyrets byutviklingskomité behandle Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Frysja. I planen heter det at «Frysja industriområde står foran en transformasjon fra bilbasert industri- og lagervirksomhet til et tett byområde med stor andel boliger, skole og nærmiljøkvaliteter som parker, gater, forbindelser, torg og møteplasser. Det er et utviklingspotensial på anslagsvis mellom 1500 og 2000 nye boliger innenfor området».

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 11. april 2017 oppfordres byutviklingskomiteen til å endre byrådets forslag til VPOR Frysja:

«Byrådssak 24/17 VPOR Frysja er ikke tilstrekkelig opplyst. En rekke av grepene i VPOR-en er i strid både med KDP Akerselva miljøpark og Kommuneplan 2015, uten at dette er tydeliggjort i byrådssaken eller vedleggene til denne. Det bør gjøres betydelige endringer i byrådets forslag til VPOR Frysja», skriver de to foreningene.

Se hovedkart VPOR Frysja

Les hele brevet her

Les også MAVs merknadsbrev av 2. februar 2015

Saksinnsyn

 

Det bør gjøres betydelige endringer i byrådets forslag til VPOR Frysja
Rull til toppen