Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Elvebredden skjermes ved utbygging av Sandakerveien 52

DSC_0022

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) protesterte i august i fjor mot forslaget fra JM Norge AS om å omregulere Sandakerveien 52 fra kontor til boligbebyggelse med 46 boenheter. Planen omfatter den såkalte Blystadvillaen på Torshov, som grenser til Akerselva. De to foreningene påpekte i et felles merknadsbrev at ett av de planlagte byggene (bygg B) ville havne innenfor 20-metersgrensa fra elva, og at dette er i strid med KPD Akerselva. Også Fylkesmannen har kommet med innsigelser.

JM Norge AS har nå utarbeidet en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse basert på ny/revidert geoteknisk rapport.  I en melding til Fylkesmannen datert 4. januar i år stadfestes at det frittliggende bygg B nærmest elva nå er tatt ut av planforslaget.  Et nytt planforslag vil nå bli sendt ut på høring.

MAV er svært fornøyd med at bygg B er fjernet fra planforslaget.

I et fellesbrev av 27. september 2016 fra OE og MAV til Plan- og bygningsetaten ga de to foreningene en grundig dokumentasjon for hvor det byggefrie beltet skal regnes fra. Beregning av 20-metersbeltet skal baseres på vannkanten slik den går ved høyeste vannstand ved tiårsflommen.

Les mer om saken:

Uakseptabelt forslag til regulering av Sandakerveien 52

Hvor går grensa for byggefritt belte langs Akerselva

Saksinnsyn

Illustrasjon fra planforslag datert 2. juni 2016
Elvebredden skjermes ved utbygging av Sandakerveien 52
Rull til toppen