Elvebredden skjermes ved utbygging av Sandakerveien 52

DSC_0022

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) protesterte i august i fjor mot forslaget fra JM Norge AS om å omregulere Sandakerveien 52 fra kontor til boligbebyggelse med 46 boenheter. Planen omfatter den såkalte Blystadvillaen på Torshov, som grenser til Akerselva. De to foreningene påpekte i et felles merknadsbrev at ett av de planlagte byggene (bygg B) ville havne innenfor 20-metersgrensa fra elva, og at dette er i strid med KPD Akerselva. Også Fylkesmannen har kommet med innsigelser.

JM Norge AS har nå utarbeidet en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse basert på ny/revidert geoteknisk rapport.  I en melding til Fylkesmannen datert 4. januar i år stadfestes at det frittliggende bygg B nærmest elva nå er tatt ut av planforslaget.  Et nytt planforslag vil nå bli sendt ut på høring.

MAV er svært fornøyd med at bygg B er fjernet fra planforslaget.

I et fellesbrev av 27. september 2016 fra OE og MAV til Plan- og bygningsetaten ga de to foreningene en grundig dokumentasjon for hvor det byggefrie beltet skal regnes fra. Beregning av 20-metersbeltet skal baseres på vannkanten slik den går ved høyeste vannstand ved tiårsflommen.

Les mer om saken:

Uakseptabelt forslag til regulering av Sandakerveien 52

Hvor går grensa for byggefritt belte langs Akerselva

Saksinnsyn

Illustrasjon fra planforslag datert 2. juni 2016

Dette innlegget ble publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.