Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Trekker søknad om omstridt påbygg i Bentsebrugata 13 F-J

Logg Arkitekter AS trekker søknaden om å få bygge et påbygg på tre etasjer i Bentsebrugata 13 F-J. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) uttalte seg om byggesaken i et fellesbrev i november i fjor. Foreningene påpekte at nesten all nåværende bebyggelse på eiendommen Bentsebrugata 13 F-J ligger innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva. Det foreslåtte påbygget i tre etasjer på eksisterende bebyggelse vil følgelig også i all hovedsak havne innenfor 20-metersbeltet.

20-metersregelen som de to foreningene viser til, er fastsatt i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015: «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep» (s. 29). I den juridisk bindende arealdelen av Kommuneplan 2015 presiseres det i kapittel 11.1: «Retningslinjene angir minimumskrav til byggefritt belte, og større bredder bør vurderes der det er naturlig» (s. 58).

MAV er svært fornøyd med at saken er trukket.

Bentsebrugata 13 F-J – Sak trukket

Les tidligere artikkel: Søknad om påbygg/tilbygg i Bentsebrugata 13 J-F er i strid med 20-metersregelen ved Akerselva 

Trekker søknad om omstridt påbygg i Bentsebrugata 13 F-J
Rull til toppen