Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Skate-anlegg på Olafiaplassen?

Illustrasjonsfoto

Bør det bygges et såkalt street skate-anlegg ved Vaterlands bru? På vegne av Bymiljøetaten har Hjellnes Consult bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forhåndskonferanse i forbindelse med planlegging av et skate-anlegg i friområdet mellom Akerselva og Nylandsveien på deler av Olafiaplassen på Grønland og arealet nord for denne.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i brev til PBE av 23. januar 2017 uttalt seg om saken. MAV viser blant annet til § 13.3 i Kommuneplan 2015 hvor det heter:

Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp (…) bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep. Etablering av turveier samt nødvendige endringer for bruk og aktivisering av eksisterende bygninger, anlegg og landskap som tjener allmennheten kan tillates.

Foreningen påpeker at siden det er snakk om et nytt anlegg, ikke et eksisterende, vil et street skate-anlegg innenfor 20-meterssonen langs Akerselva, selv om det tjener allmennheten, være i strid med kommuneplanen.

Foreningen peker på to alternative plasseringsområder: Enten nordøst for de to volleyballbanene på Elgsletta, eller mellom Olafiagangen og Akerselva hvor avstanden til elva er på ca. 60 meter.

Problemet med sistnevnte løsning er at den kan skape mye støy for beboerne langs Olafiagangen. En eventuell plassering ved Olafiagangen må komme som et resultat av en overordnet stedsanalyse og lokal forankring gjennom involvering av beboerforeninger, sameier, borettslag, ungdomsklubber etc. Dette må gjøres før beslutning tas, påpeker MAV.

Les hele brevet her.

Planinnsyn.

Skate-anlegg på Olafiaplassen?
Rull til toppen