Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Day: 29. oktober 2016

Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde

– Helst hadde vi sett at kommunen eksproprierer hele eiendommen og opparbeider et sammenhengende grøntdrag mellom Treschows gate og Akerselva. Subsidiært kan vi støtte omregulering til skoleformål med brede byggefrie belter mot Akerselva. Dette skriver Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum i et grundig merknadsbrev[…]

Rull til toppen