Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Akerselva bør åpnes langs østsiden av Oslo Plaza

sonja-henies-plass-3-fotomontasje-utbyggers-forslag

– Dersom Plan- og bygningsetaten skulle konkludere med å anbefale en høyere utnyttelse av eiendommen Sonja Henies plass 3 enn i dag, bør kommunen gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale og som et minimum stille krav til utbygger om at Akerselva skal åpnes langs østsiden av eiendommen, dvs. i partiet ned til der hvor selve tvillingkulverten for Akerselva begynner.

Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 18. oktober 2016.

Bakgrunnen er forslag om en omfattende påbygging av Oslo Plaza Hotel. Planarbeidet startet allerede i 2008, og planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i mars 2015. På bakgrunn av bemerkninger ved en etterfølgende begrenset høring våren 2016, er det foreslått endringer i selve planforslaget. Det er dette justerte planforslaget som nå har vært på en ny begrenset høring.  

Les hele brevet fra OE og MAV datert 18. oktober 2016.

Saksinnsyn hos PBE

OE og MAV har uttalt seg om planforslaget to ganger tidligere:

Merknadsbrev av 20. april 2016

Merknadsbrev av 5. mai 2015

Oslo Plaza - dagens situasjon
Oslo Plaza – dagens situasjon
Oslo Plaza - utbyggers forslag
Oslo Plaza – utbyggers forslag
Akerselva bør åpnes langs østsiden av Oslo Plaza
Rull til toppen