Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Month: oktober 2016

Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde

– Helst hadde vi sett at kommunen eksproprierer hele eiendommen og opparbeider et sammenhengende grøntdrag mellom Treschows gate og Akerselva. Subsidiært kan vi støtte omregulering til skoleformål med brede byggefrie belter mot Akerselva. Dette skriver Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum i et grundig merknadsbrev[…]

Treschows gate 16: Boliger, skole eller friområde?

 Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) inviterer til: Åpent møte torsdag 27. oktober kl. 1830 kantina i Treschows Hus, Treschows gate 2 Det vil bli innledninger og diskusjon om det omstridte forslaget til omregulering av Lilleborgs tidligere lager i Treschows gate 16. Området ligger helt inntil Akerselva i[…]

Brenneriveien 11: For stort, for høyt og for tett på elva!

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har kjøpt Brenneriveien 11 på Grünerløkka og ønsker å bygge 350 studenthybler på dette attraktive området, som grenser til Akerselva rett sør for Grünerbrua. På tomteområdet ligger det i dag en industribygning fra 1967, som opprinnelig ble oppført for Vulkan[…]

Kampen om nordmarksvannet

Onsdag 19. oktober kl. 1700 holder Aftenpostens journalist Stein Erik Kirkebøen et foredrag om kampen om drikke-, fløte- og industrivann til Akerselva og Oslo på 1800-tallet. Foredraget som er gratis og åpent for alle, holdes i Avantors auditorium i Nydalsveien 28. Det er begrensninger i antall[…]

Rull til toppen